Szerzői jogok

Szerzői jogi nyilatkozat


A www.kinai-horoszkop.hu portáljára történő belépésével elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A www.kinai-horoszkop.hu honlapon található tartalom a Kiadó szellemi tulajdona.

A Kiadó fenntart minden, a portál bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A portálhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása, másolása, részmásolása és értékesítése. A portál tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A portál tartalmának egyes részei más site-októl, kiadóktól kapott anyagok, melyekre ugyanúgy vonatkozik a szerzői jog. Minden esetben megtalálható a forrás megjelölése!

A Kiadó portálja teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A portálokról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti
c) a szerkesztőségtől előzetesen írásbeli engedélyt kér!

A www.szammisztika.hu név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az Ezoterikus NetRend Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlapunkon felhasznált saját hírek szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiában közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A Kiadó portáljának használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a kiadóhoz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a kiadó - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
A kiadó az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.
A kiadó az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A www.kinai-horoszkop
.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Témában megjelent publikációk


A portál ajánlata

Számokjelentése
Bíborcsillag horoszkóp
Kristályharmonizáció
Webáruház